Importerade produkter i skamvrån

Importprodukter som blivit ratade av kunderna

Något som du inte alls har råd med som importör och försäljare av produkter, är att göra stora misstag. Speciellt inte om du är den som driver ett litet företag med små marginaler. Det handlar helt enkelt om att lyssna på vad som sägs och vad som skrivs om olika länder och deras sätt att tillverka saker och ting. Detta för att du själv som importör inte ska hamna i skamvrån inför dina kunder, och på så sätt tappa i förtroende gentemot dina konkurrenter. Här finns det mycket att se till och några exempel på vad som tidigare har hänt kan du läsa om nedan. En del av detta kommer att vara sant och bevisat med fakta, medan andra inte kan sägas vara sanna. Det hela handlar dock om den oro som skapas av rykten, vilket kan vara ett gott skäl att avstå från sådana val.

Kina i blåsväder för några år sedan

När det gäller att importera saker från Kina, så var detta för länge sedan något som inkluderade en risk med att alltid få dålig kvalitet. Vid den tiden handlade det då om att du fick prover på det du skulle beställa som inte motsvarade vad som sedan levererades. Det var helt enkelt ett kvalitetsproblem. Detta har för länge sedan försvunnit, och idag ligger problemet på andra nivåer. En av dessa problem är elektronik såsom datorer och telefoner. Det hela började med Lenovo, som lade sitt huvudkontor i Kina. Där spreds då en rädsla över att de skapades med teknik som skulle stjäla information från andra länder. Om detta var sant finns det ingen som vet, men det skapade en oro på världsmarknaden.

Plastprodukter fick en översyn

I Sverige finns det många regler som styr vilka ämnen som får användas vid tillverkning av olika produkter. Det finns också föreskrivna halter av olika ämnen som anses vara godtagbara. Detta är något som inte finns i många andra länder. Speciellt då när det talas om produktion som är förlagd till Asien eller Afrika. Det handlade denna gång om plastprodukter som innehöll för stora mängder av giftiga ämnen. Detta fanns i allt från regnkläder som människor skulle ha på kroppen, samt i plastprodukter som användes för matlagning. Om allt detta är bort nu är svårt att säga, men du som importerar produkter måste även ha kännedom om vad som kan påverka en produkts försäljning. Om halten av gifter är för stor i de produkter du erbjuder kan detta resultera i att du blir stämd för skador som anses ha uppstått.

Det handlar mycket om elektronikimport

Även när det gäller elektronikimport så kommer det att finnas massor av regler. Här handlar det kanske inte om att du sprider gifter eller att det som du säljer är miljöfarligt och håller en dålig kvalitet. Här kan allt vara perfekt med din produkt, men den löper ändå en hyfsat stor risk för att få dålig kritik. Ett exempel som finns på detta är spårsändare för hundar. Det har tidigare visat sig att det funnits spårsändare som varit ansedda för den amerikanska marknaden. Dessa höll också ett mycket bra pris och importerades flitigt. Ja, till den dag då det visade sig att de inte höll sig på en laglig frekvens. Dessa visade sig störa annan radiosändning, vilket då inte var lagligt. Böter och upp till sex månaders fängelse för detta klavertramp var inte precis ovanligt.